Autopatia - Celostná diagnostika, Irisdignostika, Alternatívna medicína, čínska medicína

tradičná čínska medicína, masáže
Irisdiagnostika, celostná medicína
tradičná čínska medicína, masáže
Odhlásiť sa
Prejsť na obsah

Autopatia

Autopatia
je celostná liečebná metóda, ktorá má  korene v ďalekej minulosti. V posledných rokoch bola opäť „vytiahnutá“ na svetlo sveta pánom Jiřím Čehovským, zakladateľom homeopatickej akadémie v Prahe.

Homeopatia je založená na princípe "podobné sa lieči podobným". To znamená, že vibračne tá istá látka, ktorá spôsobuje ochorenie, je schopná toto ochorenie liečiť, pokiaľ je vysoko nariedená (napotencovaná) čistou vodou. A to tak silno, že vo vzorke nie je prítomna ani molekula pôvodnej substancie. Dôležitý je prenos vibrácií.

Je to vec  empirická, teda daná skúsenosťou. Homeopati už dávno prišli na to, že niektoré homeopaticky pripravené látky majú silný liečebný účinok - je to napr. soľ, tuha, vodík, rôzne časti rastlín, mlieko... Je ale veľmi ťažké takto vibračne identické látky hľadať v našom okolí. Aby nám homeopatický liek poslúžil, musí byť vybratý veľmi skúseným homeopatom, ktorý zohľadní vašu typológiu, spôsob života...čo môže byť veľmi ťažké.
Voda
Preto pán Čehovský  rozmýšľal, ako tento problém obísť. Uvedomoval si, že pokiaľ sa u človeka objavia príznaky choroby, musí byť prítomný aj onen „spúšťač“. Už bolo potrebné len vymyslieť spôsob, akým by si každý človek bol schopný napotencovať svoj vlastný preparát v domácich podmienkach. Problémom by mohlo byť, že vzorky odobratého materiálu sa  veľmi rýchlo menia, preto je nutné ich spracovať okamžite.
Vyše dve desaťročia trvajúca vytrvalosť a húževnatosť pána Čehovského viedla k vytvoreniu autopatickej fľaštičky, ako ju v súčasnosti poznáme. Čerpal pri tom z vedomostí  gréckych a stredovekých alchymistov, z budhizmu, ajurvédy, tradičnej čínskej medicíny...
Trocha teórie
Choroba je vnímaná ako porucha centrálneho riadiaceho systému v človeku, nazvaná dynamis, vitálna sila... (v tradičnej čínskej medicíne je to tzv. pôvodná vrodená energia uložená v obličkách). Keď organizácia z centra oslabí, telo alebo myseľ začnú mať problémy.

Ak by sme si to chceli vysvetliť trochu hmatateľnejšie, treba si uvedomiť, že všetko vibruje. Aj my. Každý svojou vlastnou intenzitou. Ak vznikne choroba, je jedno či je to akútna nádcha, chronická astma, rakovina alebo zlomená noha..., naše vibrácie sa spomalia. Ak ich znovu rozvibrujeme v ich pôvodnej sile, telo sa začne navracať ku zdraviu. Nastane obrovská mobilizácia síl. To docielime práve prietokom vo vírivej autopatickej fľaštičke.
Pramienok vody
Zjednodušene povedané
  • správna koherencia = správne pokyny z centrálneho nervového systému.
  • zlá koherencia = rozladenosť všetkého (nervový, hormonálny, imunitný systém...)

Každá bunka nášho tela obsahuje informácie o celom organizme, dokonca  o všetkom, čím sme si  prešli v priebehu  života. Sú v nej zakódované aj informácie o našej pôvodnej zdravej vitálnej sile, o našom vnútornom lekárovi, ktorý je múdrejší, ako si myslíme. A to aj v prípade, keď bojujeme s vážnou chorobou.

Čím vyššie množstvo vody na prelievanie v autopatickej fľaštičke sa použije, tým viac sa vibrácie zrýchlia. Keby sme si to previedli na litre vody, niekto „vibruje“ na dvoch litroch, niekto na päťdesiatich. Preto sa pri autopatii hľadá ideálna potencia, ktorá telo rozozvučí v pôvodnej harmónii. Nie je potreba opravovať následok - chorobu, stačí opraviť poruchu v jemnohmotnom riadiacom systéme.

Čím harmonizovať
Preferuje sa slina, dych, pretože sú ľahko dostupné. Slina je veľmi zvláštna tekutina, ktorá nesie perfektnú informáciu o celom organizme, okrem iného o všetkých cudzorodých vírusoch, baktériách, parazitoch, plesniach...  Dych obsahuje takisto túto informáciu, navyše podľa východných náuk, má priamy vzťah k našej práne.  Potencovanie prány, teda vyžarovania z našej siedmej čakry, sa veľmi osvedčilo pri problémoch, kde sa predpokladá psychosomatická príčina, alebo priamo u duševných porúch.
Systém čakier bol známy v Číne, Tibetu a Indii od nepamäti, v Európe sa dostal do všeobecného povedomia až v druhej polovici 20.storočia.

Nižšie čakry nás spájajú so zemou, s prírodou, vyššie čakry s vyššími polohami univerza. Práve tam sa nachádza onen vyšší riadiaci systém, ktorý je zodpovedný za naše zdravie, za naše vnímanie a pocit zo života. Slina a dych, tvorené vo vyšších čakrách, majú schopnosť s týmito vyššími polohami rezonovať. Preto sa vysoko  nariedené znovu vracajú do tejto oblasti, konkrétne na našu najvyššiu- šiestu čakru (siedma je už mimo fyzického tela), odkiaľ sa vibrácie začnú šíriť po celom tele.
Tečúca voda v prítode
Rezonancia
Homeopatia je založená na rezonancii jemnohmotnej vitálnej sily s potenciovaným liekom. Aby došlo k rezonancii, ktorá posilní vitálnu silu, musí byť liek naladený podobne ako organizmus. Teda - čím je liek podobnejší, tým lepšie rozozvučí pôvodné naladenie tela. Najvyššia podobnosť je rovnakosť.  Taký je autopatický preparát vyrobený z vlastnej sliny, dychu, prány. (Spomeňme si na pokus s ladičkami na hodinách fyziky).

Autopatia sa na prvý pohľad nezlučuje so zložitosťou súčasnej západnej medicíny, s prevažujúcim materialistickým názorom...

Každá medicína pracuje na inej úrovni. Západná medicína lieči hardvér, celostná autopatia softvér. Preto je možné oba dva postupy kombinovať, nebudú navzájom kolidovať.
Vlnenie
Na čo je autopatia
Nie je zameraná proti baktériám, zápalom, nádorom... pokiaľ v súvislosti s ňou hovoríme o liečbe, musíme mať stále na mysli, že nelieči choroby, ale jemnohmotný organizačný systém človeka, vitálnu silu. Tá druhotne rieši všetky úrovne človeka - od psychiky až po fyzické orgány.
Autopatické vyšetrenie
Prebieha formou rozhovoru, kedy sa Vás poradca spýta na všetky problémy, ktorými ste prešli  v priebehu celého života. Ja osobne navyše zmeriam energetiku na jednoduchom prístroji, aby som vedela, z čoho vychádzame.
Je to potrebné pre zvolenie správneho postupu - aký preparát zvoliť, koľkými  litrami vody riediť, aký časový rozostup medzi jednotlivými dávkami dodržať.

Následne nastavíme individuálny postup, ktorý sa v priebehu času mení, podľa toho, ako prípad postupuje.  

Väčšinou sa začína na nízkych potenciách a postupne sa zvyšujú litre prelievanej vody, aby sa nepreskočila ideálna potencia.
Každému názorne ukážem postup pri práci s fľaštičkou, vysvetlím všetky základné postupy. Upozorním na zásady správneho narábania, aby bolo možné jednu fľaštičku používať tri mesiace od prvého použitia... Po troch mesiacoch je potrebné ju vymeniť z dôvodu pamäti skla, ktoré si čiastočne uchováva všetky vibrácie, s ktorými prišlo do styku.
Autopatia
Zákony liečby
Autopatia navracia zdravie podľa individuálnych možností každého jedinca.
Existujú určité všeobecné zákonitosti  autopatickej liečby:
  • lieči sa z centra smerom von (od vnútorných orgánov po perifériu)
  • z hornej časti tela po tie spodné (typické napr. u ekzémov- najprv sa zlepšuje koža na hlave a rukách, potom trup a nohy)
  • lieči sa v opačnom poradí ako problémy vznikli (od tých najnovších po tie najstaršie)
  • liečba prebieha podľa dôležitosti, ktorú určí naša vnútorná inteligencia
Sposoby prípravy
Vo všeobecnosti platí, že tzv. „nevarená“ autopatia sa používa na regeneráciu (poúrazové stavy). Naopak „varená“ autopatia je indikovaná na zvýšenie imunity, kde je treba zabojovať napr. proti  zápalovým, alebo autoimúnnym ochoreniam.
Autopatická fľaštička je vyrobená z varného skla, kedy sa vzorka prevarí zapaľovačom v jej vírivej komôrke.
Varená slina - baktérie, sepsy, kvasinky, výtoky u žien, plynatosť, lupiny, únavový syndróm, rakovina, prekancerózy.
Varený dych - autoimunita (zápaly pečene, štítna žľaza, roztrúsená skleróza...), reumatizmus, ochorenia kĺbov, srdcovo-cievny systém, rakovina...
Prána- podpora duševných, duchovných, mentálnych procesov, alebo na výrazné „rozhýbanie“ fyzického tela.
Autopatia - pramenitá voda
Reverzné symptómy
Organizmus prechádza na ceste ku zdraviu starými frekvenčnými vzormi.  Keď sa prejavia na vnímateľnej úrovni, hovoríme o  reverzných symptómoch. Takéto prejavy bývajú väčšinou miernejšie a kratšie ako bol pôvodný prejav. Niekedy je to len „pocit“, inokedy trvajú niekoľko hodín, alebo dní. Svedčí to o vývoji správnym smerom. Neznamená to ale, že všetky problémy z minulosti sa musia takto prejaviť, obvykle je to len niečo málo z toho.
Očistná reakcia
Onedlho po podaní autopatického preparátu môže dôjsť k prejavom detoxikácie tela, k zvýšenému vyplavovaniu toxínov - môže sa prejaviť častejšou stolicou, záťažovým močom, silnejším potením, výtokmi...
Trvajú hodiny, dni, výnimočne až týždne. Záleží to od zastaranosti problému.  Nemusia sa ale dostaviť vôbec.
Na psychickej úrovni  poznáme tiež jeden typický mentálny prejav, a tým je hnev. Býva u silnejšie potlačených jedincov, je to jeden z prvých prejavov prebúdzajúcej sa vitality.
Liečivá kríza
Veľmi často má človek viacero chronických problémov. Po zahájení liečby sa všetko čiastočne zlepší, často o 20-40%. Pretože organizmus v tej dobe zbiera sily, môže dôjsť k prechodnému zhoršeniu niektorého problému. Nikdy nenastane horší stav, ako bol pred autopatiou! Ako u všetkých iných prejavov, dĺžka zhoršenia je individuálna - od hodín až po týždne. Liečivá kríza často predchádza definitívnemu miznutiu problému. Následná krivka zlepšovania stavu nejde strmo hore, je to kolísavý proces.
Liečivá kríza
Príprava autopatického preparátu
Pripravuje si ho spravidla osoba, pre ktorú je preparát určený. Výnimku tvoria malé deti, alebo nepohybliví ľudia.
Pretože vo fľaštičke pracujeme s vlastnou jemnohmotnou energiou, je nutné, aby pri príprave bol človek sám vo vyvetranej miestnosti. Prítomnosť druhej osoby by kontaminovala fľaštičku. Pretože existuje pamäť skla, po takomto „natiahnutí“ cudzej informácie by sa musela fľaštička vymeniť. Pokiaľ sa preparát pripravuje pre inú osobu, treba použiť rúško a latexové rukavice.
Pred každou prípravou je potrebné byť nalačno, nejesť a nepiť, niekoľko hodín pred tým sa vyvarovať elektrosmogu (mobilné telefóny, počítač, televízia...)

Príprava z vareného dychu - do vírivej komôrky nalejeme vodu. Zapcháme si jednu nosnú dierku a druhou cez výpust fúkneme do fľaštičky. To opakujeme s opačnou nosnou dierkou. Zapaľovačom prevaríme priamo vo fľaštičke, držíme cca 5 sekúnd po začatí varu. Následne prelejeme množstvo vody určené poradcom. To, čo ostane vo vírivej komôrke, nalejeme na oblasť 6. čakry medzi oči.
Príprava z varenej sliny - v ústach zhromaždíme čistú slinu zo slinných žliaz (nesnažíme sa dostať hlien z pľúc). Opatrne ju vypľujeme do lievika vo fľaštičke tak, aby sme sa nedotkli fľaštičky. Malým množstvom vody slinu spláchneme do vírivej komôrky. Prevaríme zapaľovačom priamo vo fľaštičke, cca 5 sekúnd od začatia varu. Prelejeme množstvom vody určeným poradcom. To, čo ostane vo vírivej komôrke, nalejeme na oblasť 6. čakry medzi oči.
Príprava z prány - pretože chceme nabrať naozaj iba informáciu o našom žiarení z najvyššej čakry, treba si ústa chrániť rúškom.

Do vírivej komôrky nalejeme vodu. Následne držíme fľaštičku cca 25 cm nad hlavou tak, aby voda z fľaštičky nevytiekla. Držíme približne 2 minúty. Následne prelejeme množstvo vody určené poradcom. Fľaštičku uchopíme tak, aby sa voda nevyliala a postupne ju držíme vo vzdialenosti asi 15 cm pred každou čakrou zhruba pol minúty od vrchu dolu a potom sa vrátime od spodu hore. Toto je tzv. bezkontaktná autopatia, preto na konci vodu z vírivej komôrky vylejeme do umývadla.
Očistná sila vody
Akú vodu použiť
Čistá voda je univerzálny nosič informácií. Používa sa voda pramenitá, ktorá neobsahuje chlór. Pokiaľ nemáte doma studňu s overenou kvalitou, potom treba kúpiť vodu balenú - pramenitú, bez CO2, bez chuťových prímesí. Alebo si na batériu nainštalovať filter, ktorý chlór odstráni.
Veľmi odporúčam pozrieť si ruský dokument o vode - „voda“ na youtube. Tam je vysvetlené veľa. Ďalej publikácie od japonského vedca Masaru Emota.
Autopatia je proces.
A to vysoko individuálny. U každého má trochu iný priebeh, pretože sa riadi jedinečnosťou nášho vnútorného prostredia, spôsobom života, všetkým, čím sme si prešli.
Rada kombinujem autopatiu s tradičnou čínskou medicínou, obe celostné metódy pracujú s vitálnou energiou a dobre sa dopĺňajú.

Ak je človek trpezlivý, s veľmi veľkou pravdepodobnosťou sa môže zbaviť ochorení, ktoré západná medicína označuje za nevyliečiteľné.

Vo svojej najhlbšej podstate je to vec veľmi jednoduchá.
Dajte tomu, prosím, šancu, veď liek si nosíme všetci v sebe.
Tento krátky popis, prosím, berte ako veľmi stručný úvod do autopatie.

Pre viac informácií vrelo odporúčam prečítať si knihu:
Autopatia - Cesta k telesnej a duševnej harmónii, autor Mgr. Jiří Čehovský, autopatie.cz, kde sú popísané príbehy konkrétnych ľudí v sekcií „svedectvá“.
CELOSTNÁ MEDICÍNA
Kateřina Sojková
DO Strojár, 3. poschodie,
miestnosť č. 308
Vajanského námestie 2
Martin 036 01
tradičná čínska medicína
CELOSTNÁ MEDICÍNA A MASÁŽE
       
Návrat na obsah